Akreditasyon

Akreditasyon
 
Akreditasyon, laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini ifade eden bir kavramdır.
 
Akredite laboratuvar olmanın sağlayacağı avantaj;
Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslar arası yüksek saygınlığı ifade eder. Laboratuvar akreditasyonu, laboratuvarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlayarak müşterilere güvenilir deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunar.

Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan işlemler uluslar arası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde, akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslar arası kabul görmektedir. Böylece, ülkeler arasındaki mal ticaretinde o ürünle ilgili deney ve analiz tekrarları önlenerek masraflar azaltılmaktadır.
 
Hizmet alınacak bir laboratuvarın seçiminde önemli olan faktörler;
- Çalışan personelin vasıfları, eğitim durumu, deneyimi,
- Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu,
- Numune alma metodlarının uygunluğu,
- İstenen sonucu veren nitelikte deney metodlarının kullanılabilirliği,
- Ulusal/uluslar arası ölçüm standartlarına göre izlenebilirlik,
- Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi,
- Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.
 
Akreditasyon belgemiz için buraya tıklayınız.